Okrem zábavy, dobrodružstva a tvorivosti je samozrejme vždy na prvom mieste bezpečnosť vášho dieťaťa. Aby ju bolo možné zaručiť, je bezpodmienečne potrebné dodržiavať montážne pokyny. Z tohto dôvodu nemôžeme zaručiť bezpečnosť herného zariadenia ani úplnú záruku v prípade nedodržania pokynov na montáž.