• Vyrobené v Nemecku
 • Záruka 10 rokov¹
 • Od € 50,00 bezplatné zasielanie
 • Viac ako 1 milión spokojných zákazníkov

Dátum: 12.09.2023

Zodpovednosť

Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
Nemecko
Tel.: +421 (0)232 441 793
E-Mail: [email protected]

Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu údajov

Našu zodpovednú osobu za ochranu údajov môžete kontaktovať na našej adrese označenej ako "Zodpovedná osoba za ochranu údajov" alebo na [email protected]

Účel spracovania údajov

Pri kontakte so zákazníckym servisom / zamestnancom:
Akcie zamerané na získanie zákazníka / starostlivosť o existujúcich zákazníkov s cieľom udržať a zlepšiť neustály vzťah založený na zmluve; predaj, komunikácia so zákazníkom a podpora, správa reklamácií a odstúpení od zmluvy / vytvorenie a poskytnutie CRM systému pre vstup, spracovanie a správu údajov o zákazníkoch a zmluvných údajov pre spoločné použitie zamestnancov.

Pri objednávke alebo uvedení vašich kontaktných údajov v webovom obchode Wickey alebo u tretích strán:
Vykonanie predaja produktov.

Právny základ

Art. 6 ods. 1 písm. b DSGVO – zmluvné opatrenia
Art. 6 ods. 1 písm. f DSGVO - Legitímnosť spracovania (oprávnený záujem)

Príjemcovia osobných údajov mimo spoločnosti

Pri nákupe produktov od tretích strán, ktoré nie sú súčasťou sortimentu Wickey, budú vaše osobné údaje odovzdané externému partnerovi za účelom priameho dodania, reklamácií a/alebo odoslania. Spracovanie vašich údajov prebieha v rámci spoločnej zodpovednosti podľa čl. 26 DSGVO alebo spracovania objednávky podľa čl. 28 DSGVO. Ak chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby, môžete kedykoľvek kontaktovať obidve zodpovedné strany. Obe strany sú rovnako zodpovedné za plnenie informačných povinností podľa čl. 13 + 14 DSGVO.
V rámci vybavenia objednávky môžu byť vaše údaje tiež odovzdané spracovateľom a tretím stranám (napr. prepravným službám). Ak je to potrebné, boli uzavreté príslušné zmluvy o spracovaní objednávky.

Úmysel prenosu do tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie

Nemáme v úmysle prenášať vaše osobné údaje do tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje budú uchovávané tak dlho, ako je to potrebné pre daný účel. Výnimkou sú údaje, pre ktoré existujú dlhšie lehoty uchovávania.

Vaše práva

Ak sú vaše osobné údaje spracovávané ako používateľ, podľa DSGVO ste považovaní za dotknutú osobu. Dotknutým osobám prislúchajú voči zodpovednej osobe nasledujúce práva:

 • Právo na informácie (čl. 15 DSGVO)
 • Právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov (čl. 16, 17 DSGVO)
 • Právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 DSGVO)
 • Právo na oznámenie v súvislosti s opravou alebo vymazaním vašich osobných údajov alebo obmedzením spracovania (čl. 19 DSGVO)
 • Právo na prenos údajov (čl. 20 DSGVO)
 • Právo namietať (čl. 21 DSGVO)
 • Právo odvolať udelené súhlasy. Legitímnosť spracovania údajov vykonávaného do odvolania zostáva neovplyvnená v dôsledku doteraz platného súhlasu. (čl. 7 ods. 3 DSGVO)
 • Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu (čl. 77 DSGVO)

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Ako zodpovedná spoločnosť sa pri zbieraní vašich osobných údajov zdržiavame automatizovaného rozhodovania alebo profilovania.

Načítávanie...

Porovnanie Produkty

chevron-right