Tipy a triky

  1. Zostavte konštrukciu detského ihriska a postavte ju na dopredu vybrané miesto. Dodržujte, prosím, bezpečnostné vzdialenosti podľa návodu na montáž.
  2. Vyznačte na zemi, kde budú umiestnené všetky stĺpy ihriska a vykopte diery do mrazuvzdornej hĺbky (Ø 30 x H 70 cm).
  3. Umiestnite konštrukciu na svoje miesto a namontujte všetky kotvy, pokiaľ možno na strane odvrátenej z pohľadu.
  4. Kotvy podporte kameňmi alebo konštrukciu upevnite drevenými klinmi, až pokým veža nedosiahne rovnovážnu polohu.
  5. Nalejte betón do hĺbky cca. 10 cm pod povrchom. Keď betón zaschne, môžete vyplniť zvyšok diery zeminou.